VEŘEJNÁ SBÍRKA NA POŘÍZENÍ DIDAKTICKÝCH POMŮCEK PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Milí rodiče, prarodiče a všichni přátelé alternativního vzdělávání, kteří pomáháte nebo chcete pomáhat nejen teď před Vánoci MŠ a ZŠ Na rovině v Chrudimi, věříme, že nejcennější dar, který můžeme svým dětem dát, je vzdělání. Vědomosti a dovednosti z nich udělají kultivované, nezávislé a sebevědomé osobnosti. Umění řešit problémy, pracovat ve skupině a dokázat vcítit se do pocitů ostatních – to vše jim usnadní start do skutečného života.

CO PRO DĚTI MŮŽETE UDĚLAT

Takže drazí Ježíškové, pokud s námi souhlasíte, podpořte naše úsilí vzdělávat nákupem didaktických pomůcek, které ulehčí našim žákům rozvoj motoriky, usnadní pochopení matematiky, českého jazyka i přírodovědy.

PRO KOHO JSOU POMŮCKY URČENY

Všechny takto zakoupené pomůcky dostanou žáci mateřské a základní školy.

DO KDY AKCE PROBÍHÁ

Darovat finanční prostředky na účet školy nebo koupit pomůcky pro MŠ a ZŠ můžete celoročně.

Pomůcky budeme dětem nadělovat průběžně, jak budou přicházet.

Všem dárcům děkujeme

Za realizační tým, Jana Zemanová

INFORMACE PRO DÁRCE

V záložkách MŠ a ZŠ najdete seznam pomůcek, které chceme pořídit pro mateřskou a základní školu. V dané záložce si vyberte pomůcku, na kterou chcete přispět. Vyberte způsob pomoci – tj. pomůcku objednáte na eshopu a necháte poslat na adresu školy, pošlete na účet školy částku na pořízení pomůcky, nebo napíšete částku, kterou na pomůcku přispějete a pošlete na účet školy. Vyplníte kontaktní údaje, abychom se s Vámi mohli spojit a domluvit detaily k platbě a vystavení darovací smlouvy apod..

Pokud nechte být uvedeni na webu mezi dárci, prosím, označte možnost „Daruji skrytě“.

Po stisknutí tlačítka „Potvrdit dar“ se u dané pomůcky zablokuje přislíbená částka. V tento okamžik pak bude možné na daný předmět přispět maximálně částkou, která je označena jako „zbývá“. Proto prosíme všechny dárce, aby slíbený obnos poslali na účet obratem, maximálně pak do 3 pracovních dnů od přislíbení daru. Pokud slíbené peníze na účet v daném termínu nedorazí, bude příslušná částka u pomůcky odblokována pro další dárce.

Na mail, který jste uvedli jako kontaktní, Vám pošlete informace k platbě – číslo účtu, kam peníze poslat, pro naši snazší identifikaci platby také variabilní symbol.


Dotazy k finančním i hmotným darům pište na dary@narovine.eu

Mateřská škola a Základní škola Na rovině v Chrudimi, Na Rozhledně 766, 537 01 Chrudim, IČ: 03153266, číslo účtu: 2200649284/2010, www.narovine.eu